Home Health & Fitness Download Fitness World Polska 5.18.1 APK For Android
Download Fitness World Polska 5.18.1 APK For Android

Download Fitness World Polska 5.18.1 APK For Android


Categories:Games,Health & Fitness  Developer: Fitness World Group Version:  
Reviews:

About this app:

Here is another great APP Fitness World Polska 5.18.1 for Android 5.0+ and up. This APP listed in Health & Fitness category of Google APP store. This APP is developed by Fitness World Group. This app is easy to download and install to your mobile. Download APP by using mobile browser, then click on install, before installation process don't forget to allow app installation from unknown sources . We are providing direct installation source from Play Store,and also providing high speed downloading source . mhapks.com just a source for to provide freeware and original APPS and Games shared by our editors for your home / personal use only . In case of any complaint / copyright regarding , Fitness World Polska 5.18.1 then please directly contact us via Contact Form and provide some evidence / Ownership Proof regarding this APP, Our tech staff will down / delete APP with in 24-48 hours.... Aplikacja pozwala w pełni wykorzystać członkostwo Fitness World. Możesz planować i monitorować trening, dzielić się nim ze znajomymi i brać udział w różnych wyzwaniach, z których niektóre obejmują integrację zdrowia. Ponadto możesz skorzystać z aplikacji, aby zobaczyć swoje pomiary ciała za darmo w wybranych ośrodkach.

Z aplikacją czerpiesz maksymalne korzyści z członkostwa w Fitness World Polska.

Dzięki aplikacji / Przez aplikację:
- zapiszesz się na zajęcia fitness i anulujesz rezerwację
- masz podgląd do zaplanowanych i odbytych aktywności
- bierzesz udział w wyzwaniach bez dodatkowych opłat
- Otrzymujesz przypomnienia o twoich rezerwacjach

Fitness World to 17 wygodnych, nowoczesnych i świetnie wyposażonych klubów zlokalizowanych w południowej części Polski.

DOSTĘPNOŚĆ 24/7: jesteśmy otwarci 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
WYGODA: zawsze znajdziesz nas w okolicy centrum swojego miasta - tam, gdzie najwięcej ludzi mieszka lub pracuje
DOBRA CENA: oferujemy niskie ceny. Chcemy być klubem dla każdego.
WOLNOŚĆ WYBORU: proponujemy karnety miesięczne lub z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie wiążemy Klubowiczów umowami długoterminowymi
NAJLEPSZY SPRZĘT: stawiamy na liderów, dlatego u nas ćwiczysz na najlepszych markach dostępnych na rynku fitness The application allows you to take full advantage of Fitness World membership. You can plan and monitor your workout, share it with your friends, and take part in various challenges, some of which include health integration. In addition, you can use the application to view your body measurements for free at selected centers.

With the application you get the maximum benefits from membership in Fitness World Polska.

Through the application / Through the application:
- sign up for fitness classes and cancel your reservation
- you have a preview of the planned and carried out activities
- you take part in challenges without additional fees
- You receive reminders about your reservations

Fitness World is 17 comfortable, modern and well-equipped clubs located in the southern part of Poland.

24/7 AVAILABILITY: we are open 24 hours a day, 7 days a week
CONVENIENCE: you'll always find us near the center of your city - where most people live or work
GOOD PRICE: We offer low prices. We want to be a club for everyone.
FREEDOM OF CHOICE: We offer monthly passes or with one month's notice. We do not bind Members with long-term contracts
BEST EQUIPMENT: we focus on leaders, that's why you train with us on the best brands available on the fitness market Aplikacja pozwoli Ci w pełni wykorzystać członkostwo w Fitness World Polska.

Read more

App Information

217132 com.shapehq.fitnessworldpoland
Version Rating APP Vote Size
5.18.1 - 90 61.2 MB
Requirement Updated Installs Developer
Android 5.0+ 2020-08-14 5,000+ Fitness World Group
High Speed Download