Home House & Home Download IMieszkaniec.pl 4.3.2 APK For Android
Download iMieszkaniec.pl 4.3.2 APK For Android

Download IMieszkaniec.pl 4.3.2 APK For Android


Categories:Games,House & Home  Developer: MITprojects sp.j. Version:  
Reviews:

About this app:

Here is another great APP iMieszkaniec.pl 4.3.2 for Android 4.4+ and up. This APP listed in House & Home category of Google APP store. This APP is developed by MITprojects sp.j.. This app is easy to download and install to your mobile. Download APP by using mobile browser, then click on install, before installation process don't forget to allow app installation from unknown sources . We are providing direct installation source from Play Store,and also providing high speed downloading source . mhapks.com just a source for to provide freeware and original APPS and Games shared by our editors for your home / personal use only . In case of any complaint / copyright regarding , iMieszkaniec.pl 4.3.2 then please directly contact us via Contact Form and provide some evidence / Ownership Proof regarding this APP, Our tech staff will down / delete APP with in 24-48 hours.... iMieszkaniec.pl to darmowa aplikacja, która ułatwia komunikację z Twoją spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, wprowadzamy smart jakość w Twoim miejscu zamieszkania, wszystko po to, abyś mógł zarządzać swoimi sprawami przy użyciu telefonu, tabletu czy komputera.

ZGŁOSZENIA
Możesz tworzyć nowe zgłoszenia, które błyskawicznie trafią do pracowników, a jeżeli wymagają fachowego rozwiązania, przejdą dalej do wykonawcy.
Na bieżąco będziesz widział postęp zgłoszenia. Kiedy zostanie przekazane do dalszej realizacji lub rozwiązane, dostaniesz od nas powiadomienie.

DOKUMENTY
Z każdego miejsca masz dostęp do dokumentów spółdzielni i wspólnoty.
Uchwały, protokoły, regulaminy - wszystko jest zebrane w jednym miejscu.

ANKIETY
Możesz mieć realny wpływ na to, co dzieje się w Twojej okolicy.
Pracownicy Twojej spółdzielni lub wspólnoty mogą utworzyć ankietę, która trafi bezpośrednio do Ciebie.

PORZĄDEK
Nie musisz schodzić na parter, aby widzieć jakie prace porządkowe były ostatnio przeprowadzone w Twojej klatce.

Uwaga! Korzystanie z aplikacji możliwe jest dla mieszkańców spółdzielni, wspólnot i zarządców mieszkaniowych, którzy współpracują z iMieszkaniec.pl - listę partnerów możesz znaleźć na stronie https://imieszkaniec.pl/logowanie.
Lista dostępnych opcji może różnić się w zależności od spółdzielni, wspólnoty czy zarządcy. iMieszkaniec.pl is a free application that facilitates communication with your cooperative or housing community. Thanks to the use of new technologies, we introduce smart quality in your place of residence, all so that you can manage your matters using your phone, tablet or computer.

APPLICATIONS
You can create new applications that will quickly reach employees, and if they require a professional solution, they will go further to the contractor.
You will see the progress of the application on a regular basis. When it is forwarded or resolved, you will receive a notification from us.

DOCUMENTS
From every place you have access to cooperative and community documents.
Resolutions, protocols, regulations - everything is gathered in one place.

SURVEY
You can have a real impact on what is happening in your area.
Employees of your co-operative or community can create a survey that will go directly to you.

ORDER
You do not have to go down to the ground floor to see what cleaning work has been done recently in your cage.

Attention! Using the application is possible for residents of cooperatives, communities and housing managers who work with iMieszkaniec.pl - a list of partners can be found at https://imieszkaniec.pl/logowanie.
The list of available options may vary depending on the cooperative, community or manager. Zaktualizowane klauzule

Read more

App Information

216745 pl.imieszkaniec.app
Version Rating APP Vote Size
4.3.2 - 45 2.1 MB
Requirement Updated Installs Developer
Android 4.4+ 2020-08-14 1,000+ MITprojects sp.j.
High Speed Download