Home Word Download Imprezik - Tabu, Pantomima, Zgadywanka 1.4.1 APK For Android
Download Imprezik - tabu, pantomima, zgadywanka 1.4.1 APK For Android

Download Imprezik - Tabu, Pantomima, Zgadywanka 1.4.1 APK For Android


Categories:Games,Word  Developer: Foxer Version:  
Reviews:

About this app:

Here is another great APP Imprezik - tabu, pantomima, zgadywanka 1.4.1 for Android 4.1+ and up. This APP listed in Word category of Google APP store. This APP is developed by Foxer. This app is easy to download and install to your mobile. Download APP by using mobile browser, then click on install, before installation process don't forget to allow app installation from unknown sources . We are providing direct installation source from Play Store,and also providing high speed downloading source . mhapks.com just a source for to provide freeware and original APPS and Games shared by our editors for your home / personal use only . In case of any complaint / copyright regarding , Imprezik - tabu, pantomima, zgadywanka 1.4.1 then please directly contact us via Contact Form and provide some evidence / Ownership Proof regarding this APP, Our tech staff will down / delete APP with in 24-48 hours.... Imprezik to mobilna gra towarzyska, która rozkręci każdą imprezę! Pobudza wyobraźnię i dostarcza niezwykłych emocji. Wyjaśniaj, opisuj, pokazuj i rymuj razem z rodziną oraz znajomymi.

Po wybraniu początkowych ustawień, takich jak liczba zespołów i limit punktów, każdy zespół na zmianę walczy o punkty w losowych trybach gry. Gra oferuje następujące tryby zabawy:
- pantomima - jeden z graczy musi pokazać za pomocą gestów lub mowy ciała wylosowaną postać, zwierzę, zawód, czynność lub rzecz,
- wyliczanka - cała drużyna wspólnie musi wymienić wymaganą liczbę haseł na dany temat,
- tabu (taboo) - popularna gra polegająca na opisywaniu słów bez użycia zakazanych haseł
- znane postacie - jeden z graczy musi jak najlepiej opisać postać znaną z popkultury lub historii,
- rymowanka - jedna z osób układa zdanie kończące się podanym hasłem, reszta drużyny próbuje ułożyć drugie, rymujące się zdanie,
- synonimy - należy opisać podane hasło używając jedynie wyrażeń bliskoznacznych.

Nie podoba Ci się któryś z trybów gry? Gra pozwana na wyłączenie wybranych rodzajów zabawy, tak by cała ekipa była zadowolona!

Gra zawiera około trzech tysięcy kart z hasłami. To wystarczy, żeby dobrze się bawić przez naprawdę długi czas. W przyszłości zostanie dodane mnóstwo nowych haseł. Imprezik is a mobile social game that will spin any party! It stimulates the imagination and provides extraordinary emotions. Explain, describe, show and rhyme with family and friends.

After selecting the initial settings, such as the number of teams and the limit of points, each team alternately fights for points in random game modes. The game offers the following fun modes:
- pantomime - one of the players must show by means of gestures or body language a randomly selected character, animal, profession, action or thing,
- calculation - the whole team must exchange the required number of entries for a given topic,
- taboo (taboo) - a popular game based on describing words without using forbidden passwords
- known characters - one of the players must best describe the character known from pop culture or history,
- rhyme - one of the people puts together a sentence ending with the slogan, the rest of the team tries to form a second, rhyming sentence,
- synonyms - describe the given password using only synonyms.

Don't you like any of the game modes? The game allows you to turn off selected types of fun so that the whole team is happy!

The game contains about three thousand cards with passwords. It's enough to have fun for a really long time. A lot of new passwords will be added in the future. - więcej kart,
- animacje i wibracje podczas gry,
- pakiet premium,
- usprawniony interfejs i poprawiona jakość ikon,
- poprawiono błędy.

Read more

App Information

Version Rating APP Vote Size
1.4.1 - 18 22.0 MB
Requirement Updated Installs Developer
Android 4.1+ 2020-05-25 1,000+ Foxer
High Speed Download