Home Education Download Nasze Szkoły 4.4.1 APK For Android
Download Nasze Szkoły 4.4.1 APK For Android

Download Nasze Szkoły 4.4.1 APK For Android


Categories:Apps,Education  Developer: Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk Version:  
Reviews:

About this app:

Here is another great APP Nasze Szkoły 4.4.1 for Android 5.0+ and up. This APP listed in Education category of Google APP store. This APP is developed by Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk.


This app is easy to download and install to your mobile. Download APP by using mobile browser, then click on install, before installation process don't forget to allow app installation from unknown sources . We are providing direct installation source from Play Store,and also providing high speed downloading source .
mhapks.com just a source for to provide freeware and original APPS and Games shared by our editors for your home / personal use only . In case of any complaint / copyright regarding , Nasze Szkoły 4.4.1 then please directly contact us .
Aplikacja Nasze Szkoły to wygodny dostęp do danych z dziennika elektronicznego Librus dla rodziców i uczniów, którym dziennik udostępniany jest wraz z aplikacją przez jednostki samorządu terytorialnego.

Aplikacja pozwala na:

• monitorowanie postępów w nauce dzięki modułowi Oceny,
• sprawdzanie nieobecności i spóźnień,
• przeglądanie planu lekcji, wprowadzanych do niego zmiany oraz zastępstw,
• wgląd do aktualnego kalendarza szkolnego,
• przełączanie pomiędzy wieloma kontami dzieci bez potrzeby każdorazowego logowania się – funkcja Multikonto,
• przeglądanie danych bez dostępu do Internetu (praca w trybie off-line),
• zapoznanie się z ogłoszeniami szkolnymi,
• wiele innych funkcji opartych o dziennik elektroniczny Librus Synergia. The Our Schools application is a convenient access to data from the Librus electronic journal for parents and students, to whom the journal is shared with the application by local government units.

The application allows:

• monitoring of learning progress thanks to the Assessment module,
• checking absences and lateness,
• reviewing the timetable, changes and substitutions introduced to it,
• insight into the current school calendar,
• switching between multiple children accounts without the need to log in each time - Multikonto function,
• data browsing without Internet access (work in offline mode),
• getting acquainted with school announcements,
• many other functions based on the Librus Synergia electronic journal. Najważniejsze zmiany w wersji 4.4.1:

- Wprowadziliśmy poprawki błędów i ulepszenia optymalizujące działanie aplikacji.


App Information

184416 pl.librus.synergiaJst
Version Rating APP Vote Size
4.4.1 - 904 9.8 MB
Requirement Updated Installs Developer
Android 5.0+ 2020-05-26 100,000+ Librus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk
DOWNLOAD APK