Home Jeux de mots Download Vua Tiếng Việt – Vua TV 1.7 Apk For Android
Download Vua Tiếng Việt – Vua TV 1.7 Apk for android

Download Vua Tiếng Việt – Vua TV 1.7 Apk For Android


Categories:Games,Jeux de mots  Developer: B ADAM Version:  
Reviews:

The description of Download Vua Tiếng Việt – Vua TV 1.7 Apk For Android

Download Vua Tiếng Việt – Vua Tv 1.7 Apk For Android. APP id is - vua.tieng.viet, This Apk is for android version 5.0 and up. This APP listed in Jeux De Mots category. This APP is developed by B Adam Free.

More About this app:

Here is another great APP Vua Tiếng Việt – Vua TV 1.7 Apk for android for 5.0 and up. This APP listed in Jeux de mots category of Google APP store. This APP is developed by B ADAM.


This app is easy to download and install to your mobile. Download APP by using mobile browser, then click on install, before installation process don't forget to allow app installation from unknown sources . We are providing direct installation source from Play Store,and also providing high speed downloading source .
mhapks.com just a source for to provide freeware and original APPS and Games shared by our editors for your home / personal use only . In case of any complaint / copyright regarding , Vua Tiếng Việt – Vua TV 1.7 Apk for android then please directly contact us .
Trò chơi về Vua Tiếng Việt của chúng ta. Bạn là người VN và bạn có tự tin là đã nắm rõ hết toàn bộ tiếng việt. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Hãy đến với Vua Tiếng Việt với các màn chơi hại não và thú vị. Vua TV gồm có các màn chơi thú vị sau: Phần chơi phản xạ. Phần chơi này bạn sẽ phải chọn từ nào viết đúng chỉnh tả trong thời gian cho phép. Phần thi giải nghĩa. Chương trình sẽ đưa ra 1 từ và bạn xác định xem nghĩa của từ đó là gì? Là tính từ, động từ, danh từ… Phần thì ghép từ. Đây được coi là phần thi cốt lõi của trò chơi. Chương trình sẽ đưa ra 1 loạt các từ đã được xáo trộn. Nhiệm của bạn là hãy ghép các từ đó lại thành 1 câu có nghĩa. Đoán ca giao tục ngữ hay những lời bài văn hay lời bài hát quen thuộc. Phần thi xâu chuỗi TV bạn sẽ ghép các chữ, đã được xáo trộn thành 1 câu có nghĩa. Điền từ còn thiếu vào những câu thơ hay văn còn thiếu vào chỗ trống. Phần thi Vua Tiếng Việt soán ngôi. Bạn sẽ thách thức vị trí Vua của người đứng đầu để nhận về chiếc nhẫn. Đồng thời cũng là vương miện của chương trình. Hành trình để trở thành Vua Tiếng Việt chưa bao giờ là dễ dàng đến thế, hãy cố gắng để vượt qua tất cả các màn chơi và chứng tỏ rằng bạn thông thạo ngữ pháp Việt Nam. Bạn có yêu thương Tiếng Việt ?


App Information

505073 vua.tieng.viet
Version Rating APP Vote Size
1.7 1.1 0 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 2023-01-20 23684 B ADAM
DOWNLOAD APK